25/02/2019

Înscrierea în Învățământul primar clasa pregătitoare

25 .02.2019
    INFORMATII  UTILE

CIRCUMSCRIPTII DIN JUDEȚUL HUNEDOARA PENTRU ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN  2019-2020

Inscrierea-in-invatamantul-primar-clasa-pregatitoare   An Scolar 2019-2020

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2019–2020, se
va face în următoarele locații:
– la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila – sediul gimnazial   (pentru  zonele Lonea și Cimpa);
– la Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila, structură a colegiului (pentru zona din Petrila, arondată școlii și pentru Jieț)

Înscrierea va avea loc loc în două etape:
Etapa I:   4 martie – 22 martie 2019;
Etapa a II-a:   2 aprilie – 8 aprilie 2019.
Programul pentru înscrieri este de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-18.00
Acte necesare pentru înscriere:
actul de identitate al părintelui/tutorelui/reprezentantului legal (în original şi
copie);
certificatul de naştere al copilului (în original şi copie);
rezultatul evaluării psihosomatice (dacă este cazul);
adeverinţă de la medicul de familie în care să fie precizată starea de sănătate
a copilului;
alte documente medicale din care să rezulte starea de sănătate a copilului (dacă
este cazul).
OFERTA EDUCAȚIONALĂ:
Colegiul Tehnic ,,Constantin Brâncuși” – 1 clasă – 25 locuri
Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila – 1 clasă – 25 locuri
Școala Primară Nr. 3 Petrila – 0,2 clasă – 3 locuri
Școala Primară Nr. 4 Petrila – 0,2 clasă – 2 locuri
EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ
Evaluarea psihosomatică se va desfășura de luni până vineri,

între orele 12.00 – 18.00, la Școala Gimnazială „I.D.Sîrbu” Petrila,în perioada 26.02.2019 – 20.03.2019.

Începând cu data de 21.03.2019 evaluarea se va realiza în fiecare zi de joi.

Evaluara psihosomatică este necesară pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, ai căror părinţi doresc să-i înscrie în
clasa pregătitoare.
Programarea pentru evaluare se face de luni până vineri, între orele 9.00 14.00,
la numărul de telefon 0767638499.
Părintele/ tutorele/ reprezentantul legal se va prezenta cu următoarele documente:
adeverinţă de la medicul de familie în care se precizează starea de sănătate a
preşcolarului (în original şi copie);
certificatul de naştere al copilului (în original şi copie);
actul de identitate al părintelui/tutorelui/reprezentantului legal (în original şi
copie);
alte documente medicale din care să rezulte starea de sănătate (dacă este cazul).
Telefonul verde – 0800816254 poate fi folosit în perioada 4.03.2019
11.04.2019 în intervalul orar 8.00 16.30.
Președinte comisie,
Director adjunct, prof. Doda