17/09/2017

Documente Scolare

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE A COLEGIULUI TEHNIC ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI” PETRILA  (NR.770/2.02.2018)

Pentru buna functionare a activitatii instructiv-educative din cadrul COLEGIULUI TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUSI” –PETRILA se elaboreaza prezentul regulament de ordine interioara  /ROFUIP (NR.771)/2.02.2018) particularizeaza principiile si normele  din Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Învatamânt Preuniversitar în concordanta cu conditiile concrete de desfasurare a activitatii în COLEGIUL TEHNIC ”CONSTANTIN BRÂNCUSI „   Petrila si respectând dispozitiile legale în vigoare.

STATUTUL ELEVULUI  OM_4742_10.08.2016-Statut_elevi_2016

REGULAMENTUL PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC (vezi anexa)