15/09/2017

Comisii

Catre pagina COMISIEI DE PERFECȚIONARE an scolar 2018-2019

 

 

 

AN ȘCOLAR  2018-2019

COMISII  DE LUCRU

   1.COMISIA PENTRU CURRICULUM

Preşedinte :Balintoni Mirela

Vicepreşedinte : Andreica Emilia

Doda Ana

Membri : Ciobanu Rodica

Avram Carmen

Moga Diana

Rus Giorgiana

Dumitraşcu Gheorghe

Belgiu Gabriela

Mutică Camelia

Moldovan Aurel

Nagâţ Gabriela

Subcomisia diriginților:

Responsabil: Rus Giorgiana

Resp. înv. preprimar, primar, gimnazial, Şc. Primară nr. 3 Petrila – Dănilă Gianina

Resp. structură Scoala gimnazială nr. 5, Şcoala Primară nr. 4 Petrila-Ratzek Veronica

Membri : educatorii, învăţătorii şi diriginţii claselor

 

  2.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

                      Responsabil: Belgiu Gabriela

Membri:    Moga Diana

Ciobanu Rodica

Avram Carmen

Popa Gabriela-Aura

Matei Silvia

Rus Giorgiana

Dumitraşcu Gheorghe

Mutică Camelia

Moldovan Aurel

Nagâţ Gabriela

Rus Angela

Birton Lucian-lider sindicat

Anghel Bianca -elev reprezentant Consiliul elevilor

Roșca Aida-preşedinte Consiliul Reprezentativ al părinţilor

Băeşu Maria-reprezentant Primăria oraşului Petrila

 1. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

Coordonator : Doda Ana

Membri: Roșca Aida -preşedinte Consiliul Reprezentativ al părinţilor

Anghel Bianca -elev liceu

Pusok Daniela -elev gimnaziu

Gaier Miruna -elev-structură Şc.generală nr. 5 Petrila

 Subcomisia pentru prevenirea și eliminarea violenței:

Responsabil: Buium Emilia

Membri :   Andreica Emilia

Buium Cristian

Molocea Viorica

Anechiței Ancuța

Gaier Daniela

Mang Doru

Tirintică Angela

Cârlan Anca

Gheorghe Paul-  Reprezentant Poliția Petrila

Subcomisia pentru prevenirea faptelor de corupție:

Responsabil: Lukacs Diana

Secretar: Șerban Angela-secretar

Membri: Beciu Lavinia-consilier pentru integritate

Breda Sabina

Dura Sabin

Matei Silvia

Colț Andrei

Călugăr Doina-contabil șef

Hurez Maria-secretar șef

Majai Carmen- administrator de patrimoniu

Subcomisia pentru prevenirea și eliminarea discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității:

Responsabil: Todorici Monteola

Membri: Frățilă Elisabeta- înv. liceal, profesional

Rus Angela- înv. primar, gimnazial

Jugănariu Raluca- înv. primar, gimnazial

Ciobanu Rodica- înv. preșcolar

 1. COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

Președinte: Andreica Emilia

Vicepreședinte: Balintoni Mirela

Secretar: Ciucă Cristiana

Membri: Mazni Sanda-Grațiela

Beciu Lavinia

Avram Corina

Nechita Paula

Doda Iulian

Bîcă Monica

Lukacs Diana

Călugăr Doina-contabil șef

Șerban Angela- secretar

Majai Carmen-administrator de patrimoniu

Șchiopu Raluca-bibliotecar

 1. 5. COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ

                        Responsabil: Frățilă Elisabeta

Membri: Ciucă Cristiana

Bîcă Monica

Avram Corina

Sinculeț Amalia

Matei Silvia

Moldovan Artemis

Tirintică Angela

Blaga Sabina

Velea Denisa

 1. COMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARELOR :

Responsabil : Belgiu Gabriela

Membri : Balintoni Mirela

Nagâț Gabriela

Andreica Emilia

Popa Aura

Doda Ana

Nechita Paula

Fișter Oana

                                        Molocea Viorica

 

 1. COMISIA PENTRU PROGRAME SOCIALE :

Președinte: Mitran Cecilia-Livia

Responsabil: Lukacs Diana

Membri: Hatoș Anca

Anechiței Ancuța

Todorici Monteola

Mihalache Elena

Bunea Ramona

Bădău Adelina

Hotye Cristina

Ratzek Veronica

Kameniczki Ligia

Hurez Maria – secretar şef

Şerban Angela-secretar

Văsâi Livia-secretar

Călugăr Doina – contabil șef

Moruș Ioan- adminstrator financiar

 

 1. COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ :

Angajator :  Mitran Cecilia-Livia

Persoane desemnate: Majai Carmen

Neagoe Valentin

Membri : Bărbulescu Mariana- medic medicina muncii

Cordea Codruț

Cojocaru Maria

Solomei Ileana

Albu Raluca

Bumbac Octavian

Vlaicu Elza

Buicar Maria

Malea Gabriela

Deak Ela

 

 1. COMISIA DE INVENTARIERE :

Responsabil: Mihalache Elena

Membri:  Anechiței Ancuța

Frățilă Elisabeta

Ardelean Mihaela

Solomei Ileana

Bumbac Octavian

Farkas Gabriela

Buicar Maria

Fișter Oana

 

     

 1. COMISIA DE PREGÃTIRE A EXAMENELOR DE EVALUARE, ATESTARE, BACALAUREAT ŞI ABSOLVIRE :

Responsabil: Mihalache Elena

Membri: Nagâț Gabriela

Jifcu Luminița

                                   Budacă Viorica

Sinculeț Amalia

Nechita Paula

Danciu Mariana

 

 1. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALÃ :

Responsabil: Mutică Camelia

Membri:  Hatoș Anca

Cordea Codruț

Buium Cristian

Popa Aura

Farkas Gabriela

Gaier Daniela

 

 1. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ :

Responsabil:   Bîcă Monica

Membri: Bobar Georgeta

Mutică Camelia

Molocea Viorica

Rus Angela

Avram Carmen

Toterman Cristina

 

 1. COMISIA DE ORGANIZARE A OLIMPIADELOR ŞCOLARE, A SESIUNILOR DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI A CONCURSURILOR PROFESIONALE:

Responsabil: Bobar Georgeta

Membri:  Dîrjan Ciprian

Dumitrașcu Gheorghe

Budacă Viorica

Tirea Ionel

Danciu Mariana

Kameniczki Ligia

 

 1. COMISIA DE ORIENTARE ŞCOLARÃ ŞI PROFESIONALÃ :

Responsabil: Belgiu Gabriela

Membri: Bobar Georgeta

Nagâț Gabriela

Avram Corina

Sinculeț Amalia

Nechita Paula

Gaier Daniela

 

 1. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA EXAMENELOR DE

ADMITERE , AMÂNARE,  CORIGENŢE ŞI  DIFERENŢE :

Responsabil: Balintoni Mirela

Membri: Buium Emilia

Hatoș Anca

Duck Lucica

Rus Giorgiana

Popescu Dorina

Sinculeț Amalia

Tirea Ionel

Nechita Paula

Gaier Daniela

Mutică Camelia

Mihalache Elena

Anechiței Ancuța

 

 1. COMISIA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ŞCOLARE :

Responsabil: Balintoni Mirela

Membri: Todorici Monteola

Rus Giorgiana

Jifcu Luminița

Buium Emilia

Marta Liliana

Avram Corina

Doda Iulian

Roșca Alin

 

 1. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

Responsabil: Belgiu Gabriela

Membri:  Frățilă Elisabeta

Jugănariu Raluca

Cheptea Liana

Ciobanu Rodica

Baron Raluca

Beciu Lavinia

Hotye Cristina

Cîndea Nicoleta- responsabil  proiecte europene

                Roșca Aida- reprezentant Consiliul Reprezentativ al părinţilor

Anghel Bianca-elev reprezentant Consiliul elevilor

 

 

                                              Director,

                    Dr. Ing. MITRAN CECILIA-LIVIA